Hvad er PTSD, og hvordan psykoterapeuter kan hjælpe

Hvad er PTSD, og hvordan psykoterapeuter kan hjælpe

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en mental tilstand, der kan opstå efter at have oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed. Det påvirker millioner af mennesker verden over, herunder militærpersonale, overlevende af seksuelle eller fysiske overgreb og personer, der har været udsat for naturkatastrofer eller andre traumatiske hændelser. PTSD kan forårsage en lang række symptomer, herunder flashbacks, påtrængende tanker, undgåelsesadfærd og følelser af skyld, skam eller angst.

Symptomer på PTSD

Symptomerne på PTSD kan variere meget, men de omfatter ofte følgende:

1. Genoplevelse af den traumatiske begivenhed

Dette kan tage form af påtrængende tanker, flashbacks eller mareridt. Personen kan føle, at den genoplever hændelsen, og den kan opleve intense følelser som f.eks. frygt eller vrede.

2. Undgåelsesadfærd

En person med PTSD kan undgå steder, personer eller aktiviteter, der udløser minder om den traumatiske begivenhed. De kan også undgå at diskutere begivenheden eller tænke på den.

3. Negative ændringer i tanker og humør

En person med PTSD kan føle sig løsrevet fra andre, opleve skyld- eller skamfølelser eller have svært ved at opleve positive følelser. De kan også have negative tanker om sig selv eller om verden.

4. Arousal og reaktivitet

En person med PTSD kan have svært ved at sove, være let forskrækket eller opleve irritabilitet eller vredesudbrud.

Hvordan psykoterapeuter kan hjælpe

Psykoterapi er en vigtig del af behandlingen af PTSD, og der findes flere typer terapi, som kan hjælpe en person med PTSD med at håndtere sine symptomer og forbedre sin livskvalitet. Nogle af de mest effektive terapiformer for PTSD omfatter bl.a:

1. Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

Denne type terapi hjælper en person med at ændre negative tankemønstre og adfærd i forbindelse med den traumatiske begivenhed. Den fokuserer også på eksponeringsterapi, som gradvist hjælper personen med at konfrontere og håndtere sin frygt relateret til traumet.

2. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Denne type terapi bruger øjenbevægelser, lyde eller tapping til at hjælpe en person med at bearbejde traumatiske erindringer og reducere deres angst.

3. Forlænget eksponering (PE)

Denne type terapi indebærer, at man står over for og diskuterer den traumatiske begivenhed i en kontrolleret ramme. Over tid kan denne eksponering hjælpe med at reducere personens frygt og angst i forbindelse med traumet.

4. Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT)

Denne type terapi kombinerer elementer af CBT og EMDR for at hjælpe en person med at bearbejde sit traume. Den fokuserer også på at lære nye færdigheder, såsom afslapningsteknikker og problemløsningsstrategier.

 

Hvis du derfor søger en erfaren og certificeret professionel, kan psykoterapeut Århus være det rigtige valg for dig, hvis du bor i nærheden af dette område.

Konklusion

Psykoterapeuter kan hjælpe folk med PTSD på mange forskellige måder, herunder ved at yde støtte og vejledning, identificere udløsende faktorer og symptomer og hjælpe personen med at udvikle sundere copingstrategier. Med behandling kan personer med PTSD lære at håndtere deres symptomer effektivt og leve et mere tilfredsstillende liv.